Ενημερωτικά Δελτία

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/08/Newsletter8.pdf”]

Τεύχος  #8 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/06/Newsletter7.pdf”]

Τεύχος  #7 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/10/Newsletter6_ΦΔΕΔΣ-ΔΚ.pdf”]

Τεύχος  #6 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/07/Newsletter5.pdf”]

Τεύχος  #5 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/07/Newsletterspecial-issue_ecotourism.pdf”]

Τεύχος  #4 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/06/Newsletter3_ΦΔΕΔΣ-ΔΚ.pdf”]

Τεύχος  #3 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/04/Newsletter2.pdf”]

Τεύχος  #2 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/03/Newsletter1-ΦΔΕΔΣ-ΔΚ.pdf”]

Τεύχος  #1 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης

 

 

 

 

to top