ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον Τουρισμό Παρατήρησης Πουλιών στην Κρήτη

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2018/12/image010.pdf”]

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2018/12/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf”]

to top