Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Ημερομηνίες Έναρξης Λειτουργίας

Ο Εθνικός Δρυμός ανοίγει από την 1η Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο από τις 7 π.μ.  μέχρι 4 μ.μ. από τις δύο εισόδους Ξυλόσκαλο και Αγία Ρουμέλη.

Οδηγίες προς τους επισκέπτες

Μπορούν να περπατούν μόνο κατά μήκος του κυρίως μονοπατιού. Όσοι επιθυμούν να περπατήσουν εκτός μονοπατιού χρειάζονται ειδική άδεια.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

[list_numbered]

 

  1. Η καταστροφή ή απομάκρυνση τεχνικών έργων και υλικών του Δρυμού

 

  1. Η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών και σπόρων

 

  1. Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυσόξυλων

 

  1. Το άναμμα φωτιάς γενικά και το κάπνισμα σε χώρους άλλους από τις θέσεις ανάπαυσης

 

  1. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή και η διανυκτέρευση

 

  1. Η ελεύθερη κυκλοφορία οποιωνδήποτε ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες

 

  1. Η επίδειξη και η τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων και σημάτων

 

  1. Η πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων καθώς και η κατά οιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών

 

  1. Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών

 

  1. Το κυνήγι κάθε ζώου

 

  1. Η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή των ειδών της πανίδας

 

  1. Η κολύμβηση στα ρέματα του δρυμού

 

  1. Η ενόχληση των άλλων επισκεπτών

 

  1. Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων

 

  1. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς και πολιτιστικά μνημεία

 

  1. Η φωτογράφιση επισκεπτών για εμπορικούς λόγους

 

  1. Η βοσκή κάθε ζώου

 

  1. Η εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας

 

[/list_numbered]

to top