Διαβάστε την παρουσίαση των παραδοτέων της Α’ Φάσης του υποέργου 10 (καταγραφή και παρακολούθηση των πτηνών της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων ειδών):\r\n\r\n[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/διαβούλευση2.pdf”]

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαβάστε την παρουσίαση των παραδοτέων της  α’  φάσης του υποέργου 9 (καταγραφή & παρακολούθηση ειδών πανίδας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων):\r\n\r\n[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/διαβούλευση1.pdf”]

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαβάστε την συνοπτική παρουσίαση των παραδοτέων της Α’ και Β΄Φάσης του Υποέργου 8 (Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών Χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών):\r\n\r\n[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/διαβούλευση.pdf”]

Συνέχεια ανάγνωσης

Καταγραφή & παρακολούθηση των πτηνών της Οδηγίας 79/409/EΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών \r\n[list_circle]\r\n \r\n Παρακολούθηση 256 ειδών ορνιθοπανίδας \r\n Χρονική διάρκεια: 36 μήνες \r\n Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς \r\n Ανάδοχος:…

Συνέχεια ανάγνωσης

Μίσθωση ελικοπτέρου για τις ανάγκες της καταγραφής και παρακολούθησης του πληθυσμού του Κρητικού Αιγάγρου (Capra aegagrus cretica) Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015   Προϋπολογισμός: 45.000 €   Στάδιο εξέλιξης: προετοιμασία τευχών δημοπράτησης  …

Συνέχεια ανάγνωσης

Καταγραφή & Παρακολούθηση ειδών πανίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων \r\n[list_circle]\r\n \r\n Παρακολούθηση του τύπου οικοτόπου 8310, 5 ειδών χερσαίων μαλακίων, 12 ειδών χερσαίων αρθρόποδων, 14 ειδών αμφιβίων &…

Συνέχεια ανάγνωσης

Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & των άλλων προστατευόμενων ειδών.\r\n[list_circle]\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Παρακολούθηση 15 τύπων οικοτόπων & 34 ειδών χλωρίδας \r\n Χρονική διάρκεια:…

Συνέχεια ανάγνωσης

Προμήθεια & τοποθέτηση στο πεδίο 20 καμερών Ltl-5210A (12MP)\r\nΧρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ\r\n Φωτογραφικό υλικό & βίντεο καταγραφών \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n[single_youtube video_id=”rwiccFYyOzo” video_width=”400″ video_height=”300″]\r\n\r\n \r\n\r\n[single_youtube video_id=”Gx__ZDuyVok” video_width=”400″ video_height=”300″]

Συνέχεια ανάγνωσης

\r\n\r\nΟ Φορέας Διαχείρισης προμηθεύτηκε και εγκατέστησε 3  μετεωρολογικούς σταθμούς, καθώς και συνοδευτικό λογισμικό και εξοπλισμό για την πλήρη λειτουργία τους και την τηλεμετάδοση/αποθήκευση των δεδομένων.\r\n\r\nΟι σταθμοί έχουν τοποθετηθεί εντός της προστατευόμενης περιοχής και…

Συνέχεια ανάγνωσης

Καταγραφή και παρακολούθηση μεσογειακής φώκιας και οικοτόπου 8330: Θαλάσσια Σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας\r\n[list_circle]\r\n \r\n Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015 \r\n Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης…

Συνέχεια ανάγνωσης

Καταγραφή και παρακολούθηση λιβαδιών ποσειδωνίας (οικότοπος 1120*) και υφάλων (οικότοπος 1170)   Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015   Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς   Ανάδοχος: “terraSOLUTIONS research company” – Πουρσανίδης  Δημήτρης…

Συνέχεια ανάγνωσης

to top