Ποσειδωνία

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Καταγραφή και παρακολούθηση λιβαδιών ποσειδωνίας (οικότοπος 1120*) και υφάλων (οικότοπος 1170)

 

  • Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015

 

  • Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

 

  • Ανάδοχος: “terraSOLUTIONS research company” – Πουρσανίδης  Δημήτρης

 

  • Συμβατική αξία: 16.700 €

 

  • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων
  • Στάδιο υλοποίησης:\r\nΟλοκλήρωση Α’ Φάσης: Προπαρασκευαστικές εργασίες\r\nΥλοποίηση Β’ Φάσης: Εργασίες Πεδίου

 

to top