Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων που υλοποιείται από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, που εδρεύει στα Χανιά – Κρήτης, για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοπικοιλότητας» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων)», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013.

Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14/04/2015

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Download (PDF, 480KB)

Κατεβάστε το Παράρτημα ανακοινώσεων εδώ

Download (PDF, 593KB)

Κατεβάστε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ

Download (PDF, 353KB)