Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοπικοιλότητας» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων)», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013 που υλοποιείται από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Διάρκεια Απασχόλησης 12 μήνες  με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης  έως τη λήξη της πράξης.

Ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων: Από 02-10-2014 έως και 13-10-2014

 

Ανακοίνωση Σοχ2/2014

Download (PDF, 353KB)

Παράρτημα Ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ (06-08-14)

Download (PDF, 481KB)

Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης Γλωσσομάθειας(28-04-14)

Download (PDF, 250KB)

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ3

Download (PDF, 213KB)