ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ\r\n\r\nΚατόπιν των ενδείξεων – η λήψη στοιχείων υπαίθρου συνεχίζεται – ότι η\r\n\r\nκατάσταση των φυτοκοινωνιών sideritis syriaca (μαλοτήρας) είναι σε πολύ καλή\r\n\r\nανάπτυξη και εν όψει της περιόδου συγκομιδής, καλούμε τους ενδιαφερόμενους που\r\n\r\nεπιθυμούν να συλλέξουν αρωματικά φυτά από περιοχές Natura των Λευκών Ορέων,\r\n\r\nνα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 03-07-2015 έως 08-07-2015 στα γραφεία της\r\n\r\nΔ/νσης Δασών Χανίων, προκειμένου να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες\r\n\r\n(τροποποίηση σχετικής ΔΑΔ), ώστε να εφοδιαστούν με την κατάλληλη άδεια νόμιμης\r\n\r\nΕκ της Διευθύνσεως Δασών Χανίων