Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς προβαίνει επαναληπτικά στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της Υπηρεσίας Μεταφοράς Επιστημονικού Προσωπικού μέσω Ελικοπτέρου για την Αεροχαρτογράφηση του Πληθυσμού του Κρητικού Αιγάγρου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

 

Διαβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού:

Download (PDF, 18.48MB)

Διαβάστε την περίληψη του διαγωνισμού:

Download (PDF, 111KB)