Ο Φορέας Διαχείρισης Δρυμού Σαμαριάς με την υπ. αριθμ. 593/29-05-2015 Απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάθεση της προμήθειας «Καινοτομικό Έργο Επίδειξης που αφορά προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων που λειτουργούν με ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία των φυλακίων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» προϋπολογισμού 55.000,00 Ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών φόρων και κρατήσεων με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.\r\n\r\nΚατεβάστε την προκήρυξη εδώ\r\n\r\n

Download (PDF, 13.06MB)

\r\n\r\nΚατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης εδώ\r\n\r\n

Download (PDF, 211KB)

\r\n\r\n