Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17.1/2013 (α.π. 885/01-04-2013) Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» και της υπ. Αριθμ. 53.1/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα “Ένταξη έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013» – Άξονας Προτεραιότητας 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2013» και έγκριση χρηματοδότησης τους από πιστώσεις έτους 2013”, και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 486/12-04-2013 απόφασης του Δ.Σ., υπέβαλλε στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Αίτηση Χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ».

\r\n

Διαβάστε το δελτίο τύπου:

\r\n

Download (PDF, 485KB)

\r\n