Μεσογειακή φώκια & θαλάσσια σπήλαια

Μεσογειακή φώκια & θαλάσσια σπήλαια

Καταγραφή και παρακολούθηση μεσογειακής φώκιας και οικοτόπου 8330: Θαλάσσια Σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας [list_circle] Χρονική διάρκεια:...

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Καταγραφή και παρακολούθηση λιβαδιών ποσειδωνίας (οικότοπος 1120*) και υφάλων (οικότοπος 1170)   Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015   Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς...

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Καταγραφή και παρακολούθηση λιβαδιών ποσειδωνίας (οικότοπος 1120*) και υφάλων (οικότοπος 1170) Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015 Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς Ανάδοχος: “terraSOLUTIONS...

Περιβαλλοντική ενημέρωση

Περιβαλλοντική ενημέρωση

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς το 2010 ξεκίνησε την πραγματοποίηση επισκέψεων σε δημοτικά σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την προστατευόμενη...

Σεμινάριο: "Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο"

Σεμινάριο: "Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο"

Σεμινάριο για ενηλίκους με θέμα «Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο» Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου,...

Συνάντηση εργασίας Δικτύου Φορέων με θέμα "Παρελθόν και Μέλλον των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδα"

Διαβάστε το πρόγραμμα συνάντησης εργασίας Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με θέμα “Παρελθόν και μέλλον Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας” που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 09-11/12/2011:  ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου