Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών...

Donec Vehicula Cursus Ante

Donec Vehicula Cursus Ante

This is a post using the gallery format. All images uploaded to this post will be displayed on a slideshow, perfect for showcasing your blog post in a stylish way. Nulla tempus sodales orci quis egestas.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την υλοποίηση της δράσης: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΜΑΡΙΑΣ»

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KAI ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...

Απάντηση σε ερωτήματα για την προκήρυξη "Καταγραφή και Παρακολούθηση Ειδών Πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων Προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων»

Διαβάστε την απάντηση σε ερωτήματα της κα Πετκίδη Κατερίνας.

Απάντηση σε ερωτήματα για την προκήρυξη "Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των άλλων προστατευόμενων ειδών"

Διαβάστε την απάντηση σε ερωτήματα της κα Πετκίδη Κατερίνας.