Καταγραφή & παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας

Καταγραφή & παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας

Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & των άλλων προστατευόμενων ειδών. [list_circle] Παρακολούθηση 15 τύπων οικοτόπων & 34...

Μεσογειακή φώκια & θαλάσσια σπήλαια

Μεσογειακή φώκια & θαλάσσια σπήλαια

Καταγραφή και παρακολούθηση μεσογειακής φώκιας και οικοτόπου 8330: Θαλάσσια Σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας [list_circle] Χρονική διάρκεια:...

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Καταγραφή και παρακολούθηση λιβαδιών ποσειδωνίας (οικότοπος 1120*) και υφάλων (οικότοπος 1170) Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015 Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς Ανάδοχος: “terraSOLUTIONS...

Σεμινάριο: "Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο"

Σεμινάριο: "Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο"

Σεμινάριο για ενηλίκους με θέμα «Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο» Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου,...