Αποτελέσματα Κλήρωσης δώρων για την Έκθεση φωτογραφίας και ελεύθερης έκφρασης

Ενημερώνονται, το κοινό και οι συμμετέχοντες δημιουργοί στην έκθεση φωτογραφίας και ελεύθερης έκφρασης ότι την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 μ.μ, πραγματοποιήθηκε, όπως είχε...

Έκθεση Φωτογραφίας για τα 50 χρόνια από την Ίδρυση του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Το 2012 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Δρυμού  Σαμαριάς  (ΕΔΣ).\r\n\r\nO Φορέας Διαχείρισης του ΕΔΣ, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων οργανώνει έκθεση φωτογραφίας...

Συνάντηση εργασίας Δικτύου Φορέων με θέμα "Παρελθόν και Μέλλον των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδα"

Διαβάστε το πρόγραμμα συνάντησης εργασίας Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με θέμα “Παρελθόν και μέλλον Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας” που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 09-11/12/2011:  ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την υλοποίηση της δράσης: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΜΑΡΙΑΣ»

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KAI ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...

Απάντηση σε ερωτήματα για την προκήρυξη "Καταγραφή και Παρακολούθηση Ειδών Πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων Προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων»

Διαβάστε την απάντηση σε ερωτήματα της κα Πετκίδη Κατερίνας.

Απάντηση σε ερωτήματα για την προκήρυξη "Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των άλλων προστατευόμενων ειδών"

Διαβάστε την απάντηση σε ερωτήματα της κα Πετκίδη Κατερίνας.