Περιβάλλον και Πρωτογενής Παραγωγή στα Χωριά της Ρίζας

Περιβάλλον και Πρωτογενής Παραγωγή στα Χωριά της Ρίζας

Ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καράνου διοργάνωσε μια εσπερίδα με θέμα «Περιβάλλον και Πρωτογενής Παραγωγή στα Χωριά της Ρίζας», στις 08/12/2012,...

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές», που πραγματοποιήθηκε στις 4-7/10/2012, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το...

Εθελοντής, ενεργός πολίτης στη δική σου πόλη

Εθελοντής, ενεργός πολίτης στη δική σου πόλη

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα: «εθελοντής, ενεργός πολίτης στη δική σου πόλη!» που διοργάνωσε με αφορμή το Ευρωπαικό Έτος Εθελοντισμού η Γενική...

Πτηνά

Πτηνά

Καταγραφή & παρακολούθηση των πτηνών της Οδηγίας 79/409/EΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών \r\n[list_circle]\r\n \r\n Παρακολούθηση 256 ειδών ορνιθοπανίδας \r\n Χρονική διάρκεια: 36 μήνες \r\n Αναθέτουσα...

Πανίδα & σπήλαια

Καταγραφή & Παρακολούθηση ειδών πανίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων \r\n[list_circle]\r\n \r\n Παρακολούθηση του τύπου οικοτόπου 8310, 5 ειδών χερσαίων μαλακίων,...

Καταγραφή & παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας

Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & των άλλων προστατευόμενων ειδών.\r\n[list_circle]\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Παρακολούθηση 15 τύπων...