Καταγραφή & παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας

Καταγραφή & παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας

Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & των άλλων προστατευόμενων ειδών. [list_circle] Παρακολούθηση 15 τύπων οικοτόπων & 34...

Αυτόματες Φωτογραφικές Κάμερες

Αυτόματες Φωτογραφικές Κάμερες

Προμήθεια & τοποθέτηση στο πεδίο 20 καμερών Ltl-5210A (12MP)\r\nΧρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ\r\n Φωτογραφικό υλικό & βίντεο καταγραφών \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n[single_youtube video_id=”rwiccFYyOzo” video_width=”400″ video_height=”300″]\r\n\r\n \r\n\r\n[single_youtube video_id=”Gx__ZDuyVok” video_width=”400″ video_height=”300″]

Μετεωρολογικά δεδομένα

Μετεωρολογικά δεδομένα

\r\n\r\nΟ Φορέας Διαχείρισης προμηθεύτηκε και εγκατέστησε 3  μετεωρολογικούς σταθμούς, καθώς και συνοδευτικό λογισμικό και εξοπλισμό για την πλήρη λειτουργία τους και την τηλεμετάδοση/αποθήκευση των δεδομένων.\r\n\r\nΟι...

Μεσογειακή φώκια & θαλάσσια σπήλαια

Μεσογειακή φώκια & θαλάσσια σπήλαια

Καταγραφή και παρακολούθηση μεσογειακής φώκιας και οικοτόπου 8330: Θαλάσσια Σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας [list_circle] Χρονική διάρκεια:...

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Καταγραφή και παρακολούθηση λιβαδιών ποσειδωνίας (οικότοπος 1120*) και υφάλων (οικότοπος 1170) Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015 Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς Ανάδοχος: “terraSOLUTIONS...

Λιβάδια ποσειδωνίας & ύφαλοι (Αυτεπιστασία)

Καταγραφή και παρακολούθηση λιβαδιών ποσειδωνίας (οικότοπος 1120*) και υφάλων (οικότοπος 1170)   Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015   Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς...

Περιβαλλοντική ενημέρωση

Περιβαλλοντική ενημέρωση

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς το 2010 ξεκίνησε την πραγματοποίηση επισκέψεων σε δημοτικά σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την προστατευόμενη...

Σεμινάριο: “Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο”

Σεμινάριο για ενηλίκους με θέμα «Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο» \r\nΤο Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου,...

Σεμινάριο: "Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο"

Σεμινάριο: "Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο"

Σεμινάριο για ενηλίκους με θέμα «Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, πλούτος για το οικοσύστημα, πλούτος για τον τόπο» Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου,...