Χαιρετισμός Προέδρου

Χαιρετισμός του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης

Μιλώντας για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς θα μπορούσαμε να αναφέρομε τις εθνικές και διεθνείς διακρίσεις του για να τεκμηριώσομε την αξία του. Αν προσπαθήσομε να συμπυκνώσομε σε λίγες λέξεις τι σημαίνουν αυτές οι διακρίσεις θα λέγαμε, θεωρώντας ότι δεν υπερβάλλομε, ότι ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς είναι «Η Ψυχή της Κρήτης».

Η προσπάθεια του Φορέα Διαχείρισης είναι να καταγράψει, να αναδείξει και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτήν την «Ψυχή» με κεντρικό άξονα το φυσικό περιβάλλον. Κάποια από αυτά τα στοιχεία θα βρείτε στον ιστότοπο αυτόν. Θα προσπαθήσομε συνεχώς να τα εμπλουτίζομε. Βοηθήστε μας! Καλή περιήγηση.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Λυμπεράκης Πέτρος
to top