Χάρτης Ζωνών Προστασίας

Η προστατευόμενη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς απεικονίζεται στον ακόλουθο χάρτη:

to top