logo

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τα οριζόμενα στο Άρθρο 70 του Ν. 4843/2021 [ΦΕΚ 193/Τ.Α/20-10-2021], καλούμε τους ενδιαφερόμενους —πολίτες, Δήμους και άλλα Νομικά Πρόσωπα— να εισφέρουν στη Δ/νση Δασών Χανίων με σχετικό αίτημά τους οποιαδήποτε στοιχεία διοικητικών πράξεων όπως, αλλά όχι μόνο, πράξη χαρακτηρισμού, απόφαση επιτροπής, τίτλο Ανταλλαξίμου, τίτλο Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών, εκδοθείσα Οικοδομική Άδεια κ.ά., που μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία προδήλων σφαλμάτων, προς έλεγχο και ενσωμάτωσή τους στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη ΠΕ Χανίων.
Επιπρόσθετα, οι αρμόδιες Δημοτικές αρχές, κατόπιν ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους δημότες και φορείς της περιοχής τους, καλούνται στην περίπτωση όπου εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους εντοπιστούν ευρύτερες εκτάσεις οι οποίες θεωρηθούν ότι έχουν αποδοθεί εμφανώς εσφαλμένα, να μας εισφέρουν τις σχετικές πληροφορίες, για έλεγχο και ενσωμάτωση από τη Δ/νση Δασών Χανίων των περιπτώσεων αυτών στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη.
Για μεγαλύτερη διασφάλιση, και προκειμένου τα βεβαιωμένα ως άνωθι αιτήματα να ενσωματωθούν στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη από τη Δ/νση Δασών Χανίων μέχρι την προθεσμία της 10 Φεβρουαρίου 2022, όπως ορίζεται και στον σχετικό Νόμο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά έως τις 10 Ιανουαρίου 2022. Επιπρόσθετα, τα σχετικά αιτήματα προτείνεται να συνοδεύονται από στοιχεία εξαρτημένα από σύγχρονα συστήματα αναφοράς, ώστε να διασφαλιστεί τόσο ο ταχύτερος έλεγχος, όσο και η ορθή τοποθέτησή τους από την Υπηρεσία.
Όπως αναφέρεται στον σχετικό Νόμο, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων παρατείνεται ως τη Δευτέρα 11η Απριλίου 2022 για κατοίκους εσωτερικού. Η σχετική καταληκτική ημερομηνία ορίζεται την Τρίτη 03 Μαΐου 2022 για κατοίκους εξωτερικού.
Η κατάθεση των σχετικών αιτημάτων ενσωμάτωσης διοικητικών πράξεων με τα σχετικά στοιχεία αυτών, γίνεται στο email του Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη -Σ.Υ.Α.Δ.Χ.- (syadx.chania@apdkritis.gov.gr) ή με κατάθεση των εγγράφων στη Δνση Δασών Χανίων (Χρυσοπηγής, ΤΚ. 73100, Χανιά). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα του Σ.Υ.Α.Δ.Χ. (2821087858 και 2821084211) ή στο Τμήμα Χαρτογραφήσεων (Προϊσταμένη κα Σκουμπάκη Α., 28210 84219). Το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Δ/ντρια Δασών Χανίων

Π. Σκλαβάκη
Δασολόγος

Share This on...