logo

XENIOS

Μία συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου XENIOS, αναπτύσσονται υπηρεσίες για την βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ακραίων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που είναι συγχρόνως ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

Επιπλέον, το έργο συνδυάζει την ενίσχυση της ασφάλειας με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος στους εν λόγω χώρους, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου η οποία παρέχει έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφορία στους επισκέπτες.

To ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ελληνικά εθνικά ταμεία μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με την ονομασία ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (αρκτικόλεξο έργου: XENIOS, κωδικός έργου: T1EDK- 02219).

Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς αποτελεί τη μια από τις δύο Πιλοτικές Περιοχές επίδειξης του Έργου.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Σαμαριά κατά το διάστημα κατά το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2021 (βλ. https://xenios-project.eu/news/xenios-epidixi-ton-ipiresion-tou-ergou-sto-faraggi-tis-samarias-kai-imerida-enimerosis/

Συνοπτική Παρουσίαση

O τουρισμός αποτελεί σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Συνεπώς, απαιτείται μέγιστη προσοχή και προσπάθεια για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους επισκέπτες/τουρίστες, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και χαλαροί κατά την επίσκεψή τους ή την παραμονή τους σε τουριστικές περιοχές. Μία θετική εμπειρία για τους τουρίστες ξεκινά με τα χαρακτηριστικά του χώρου που επισκέπτονται, είτε είναι αρχαιολογικός, πολιτιστικός, περιβαλλοντικά μοναδικός, ψυχαγωγικός κλπ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αισθάνονται ότι δίνεται η απαραίτητη προσοχή σε αυτούς και την ευημερία τους. Αυτή η προσοχή περιλαμβάνει την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά του χώρου που τους ενδιαφέρουν καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας. Η σημασία της ασφάλειας για τον τουρισμό μπορεί εύκολα να τεκμηριωθεί από την ευκολία με την οποία οι τουριστικοί προορισμοί αλλάζουν ως αποτέλεσμα εμφανιζόμενων απειλών, ένα συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια.

Tο έργο XENIOS συνδυάζει την ενίσχυση της ασφάλειας με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος στους εν λόγω χώρους, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου η οποία παρέχει έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφορία στους επισκέπτες.

Οι υπηρεσίες πρόβλεψης έχουν σχεδιαστεί να παρέχονται, αναλόγως με το είδος της πληροφορίας, με την μορφή εύληπτων χαρτών, σημάτων συναγερμών ή και σύντομων αναφορών, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, ειδικά σχεδιασμένων σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Το προτεινόμενο σύστημα, το οποίο φιλοξενεί τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, λειτουργεί διαδραστικά σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης του κινδύνου από το τοπικό μέχρι το περιφερειακό, ανταλλάσσοντας πληροφοριακό υλικό και ενημέρωση με αναφορές κατάστασης και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Για την ανάπτυξη των υπηρεσιών επεξεργάζονται και αναλύονται κατάλληλα επιλεγμένα δορυφορικά και μετεωρολογικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα πεδίου και εναέριων λήψεων, έτσι ώστε να υποστηρίζονται οι προβλέψεις σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες. Οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί και επιχειρηματικοί φορείς με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν σχεδιάζουν και υλοποιούν την πλατφόρμα XENIOS και την εφαρμογή κινητού για την διάθεση των υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Παράλληλα, διερευνώνται και μελετώνται λεπτομερώς όλες οι προϋποθέσεις για την εμπορική αξιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων μέσω της κατάρτισης ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το XENIOS στοχεύει στο να δώσει λύσεις για:

  • την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των περιοχών.
  • την υποστήριξη αυτών σε θέματα διαχείρισης των μέσων και μεθόδων προστασίας τόσο των επισκεπτών, όσο και του περιβάλλοντος χώρου από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το σύστημα XENIOS  αναπτύσσεται πιλοτικά στο Φαράγγι της Σαμαριάς και στον Αρχαιολογικό χώρου του Δίου Πιερίας. Η επίδειξη του συστήματος εκεί στοχεύει στα παρακάτω αποτελέσματα:

  • στη βελτίωση της προστασίας των τουριστικών και πολιτιστικών χώρων από κινδύνους που οφείλονται σε φυσικά αίτια (πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.α.);
  • στην εκτίμηση του επιπέδου κινδύνου για ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές βλάστησης και την ανίχνευση της εκδήλωσης πρόδρομων φαινομένων.
  • στην ενίσχυση της προστασίας των επισκεπτών πολιτιστικών και τουριστικών χώρων με έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για γεωαναφερμένους κινδύνους;
  • στην ενίσχυση της προβολής των πιλοτικών περιοχών του έργου τόσο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διάχυσης του έργου όσο και μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων του στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.

Το σύστημα ΧΕNIOS έχει ως πυρήνα μία πλατφόρμα διαδικτυακών εφαρμογών πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων (πυρκαγιές, πλημμύρες), που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, προσφέροντας πληροφορίες/προγνώσεις στους διαχειριστές των χώρων, ενώ οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του συστήματος XENIOS είναι οι παρακάτω:

  • Οδηγός για τα τουριστικά αξιοθέατα του χώρου
  • Πρόγνωση φυσικών κινδύνων
  • Επείγουσα ειδοποίηση (συναγερμός, οδηγίες) σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου
  • Δυνατότητα διαχείρισης των επισκεπτών και κέντρο επικοινωνίας (call center) με αυτούς

Επιπλέον, καθώς το σύστημα XENIOS έχει αρθρωτή δομή (modular) έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει μελλοντικά πρόβλεψη και άλλων κινδύνων (κεραυνοί, ανεμοστρόβιλοι, χιονοστιβάδες, κτλ) με την ανάπτυξη των κατάλληλων αρθρωμάτων (modules).