Περιβάλλον και Πρωτογενής Παραγωγή στα Χωριά της Ρίζας

Ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καράνου διοργάνωσε μια εσπερίδα με θέμα «Περιβάλλον και Πρωτογενής Παραγωγή στα Χωριά της Ρίζας», στις 08/12/2012, στο χωριό Καράνου.

Share This on...
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Back
To
Top