ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες δοκιμής της πλατφόρμας XENIOS στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς.

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/08/Πρόσκλησης-Υποβολής-Προσφορών_XENIOS_17_08_2021_τελική_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-1.pdf”]

to top