logo

Φυτά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 (Καταγραφή και Παρακολούθηση Ειδών Πανίδας)

Διαβάστε την παρουσίαση των παραδοτέων της  α’  φάσης του υποέργου 9 (καταγραφή & παρακολούθηση ειδών πανίδας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων):

Download (PDF, 594KB)

 

Καταγραφή & παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας

Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων & των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/EΟΚ & των άλλων προστατευόμενων ειδών.

 

 • Παρακολούθηση 15 τύπων οικοτόπων & 34 ειδών χλωρίδας
 • Χρονική διάρκεια: 36 μήνες
 • Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
 • Ανάδοχος: Ένωση Φορέων: ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
 • Συμβατική αξία: 305.000€
 • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων
 • Σκοπός: Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/EΟΚ.
 • Περιοχή Υλοποίησης – Περιοχή εποπτείας Φορέα Διαχείρισης:
  1. ΖΕΠ: ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ – ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ – ΨIΛΑΦI – ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ με κωδικό GR4340014 και
  2. ΤΚΣ: ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ με κωδικό GR4340008
 • Στάδιο υλοποίησης:
  Ολοκλήρωση Α’ Φάσης: Προπαρασκευαστικές εργασίες
  Υλοποίηση Β’ Φάσης: Εργασίες Πεδίου
 • Αναλυτική λίστα των τύπων οικοτόπων που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης:

  Κωδικός/Περιγραφή

  3170*: Μεσογειακά εποχικά τέλματα
  3290: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή με βλάστηση Paspalo-Agrostidion
  4090: Ενδημικά  ορο-Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους
  5210: Δενδρώδη matorral με Juniperus spp.
  5310: Συστάδες από Laurus nobilis
  5420: Φρύγανα Sarcopoterium spinosum
  5430: Ενδημικά φρύγανα της Euphorbio-Verbascion
  6220*: Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και ετήσιες πόες (Thero-Brachypodietea)
  8140: Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
  8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
  9290: Δάση κυπαρίσσου (Acero-Cupression)
  92C0: Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis)
  92D0: Νοτιότερα παρόχθια δάση-στοές  (Nerio-Tamaricetea)
  934A: Ελληνικά δάση Πρίνου
  9540: Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (δάση τραχείας πεύκης- Pinus brutia)

   

 • Αναλυτική λίστα των ειδών χλωρίδας που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης:
  Επιστημονική ονομασία
  Alyssum fragillimum (Bald.) Rech. f.
  Anchusa cespitosa Lam.
  Anthemis samariensis Turland
  Arum purpureospathum P.C. Boyce
  Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. creticum H. Scholz & Greuter
  Bupleurum kakiskalae Greuter
  Centaurea lancifolia Spreng.
  Centranthus sieberi Heldr.
  Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
  Chaerophyllum creticum Boiss. & Heldr.
  Clematis elisabethae-carolae Greuter
  Cuscuta atrans Feinbrun
  Cyanus baldaccii (Bald.) Holub
  Cynoglossum sphacioticum Boiss. & Heldr.
  Dianthus juniperinus Smith subsp. juniperinus
  Dianthus juniperinus Smith. subsp. heldreichii Greuter
  Dianthus sphacioticus Boiss. & Heldr.
  Euphorbia rechingeri Greuter
  Euphorbia sultan-hassei Strid, Bentzer, Bothmer, Engstrand & M.A.Gust
  Festuca polita (Halacsy) Tzvelev subsp. cretica (Markgr.-Dann.) Foggi & H. Scholz
  Helichrysum heldreichii Boiss.
  Hieracium schmidtii Tausch subsp. creticum (Zahn) Greuter
  Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári
  Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
  Myosotis solange Greuter & Zaffran
  Nepeta sphaciotica P.H. Davis
  Onobrychis sphaciotica Greuter
  Origanum dictamnus L.
  Ranunculus radinotrichus Greuter & Strid
  Scilla depressa (Speta) Valdés
  Scilla minima (Speta) Valdés
  Sideritis syriaca L. subsp. syriaca
  Thlaspi zaffranii (F.K. Meyer) Greuter & Burdet
  Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
Share This on...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Back
To
Top
logo

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες μετεωρολογικές προγνώσεις, ενημερώνει ότι ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς θα είναι και πάλι ανοιχτός από το Σαββάτο 24 Σεπτεμβρίου 2022 καθ’ όλο το μήκος της διαδρομής. Υπενθυμίζεται ότι, όπως ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, εφόσον ληφθεί ενημέρωση για καιρικά φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους επισκέπτες και το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού ή εφόσον προκληθούν καταστροφές στο μονοπάτι, το φαράγγι θα κλείσει άμεσα και οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του προσωπικού.

Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με δελτίο τύπου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο