Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Συνέχεια ανάγνωσης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/08/Πρόσκλησης-Υποβολής-Προσφορών_XENIOS_17_08_2021_τελική_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-1.pdf”]

Συνέχεια ανάγνωσης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΔΑΜ-ΑΔΑ.pdf”]

Συνέχεια ανάγνωσης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/04/PROSKLHSH-YPOBOLHS-PROSFORWN-GIA-LAPTOP_2021_e_signed.pdf”]  

Συνέχεια ανάγνωσης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/01/2_Επαναπροκήρυξη_13_1_2021_ΑΔΑΜ_ΑΔΑ.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/01/1_DIAKHRYKSI_HLEKTRON_DIAGWNISMOU_YP5_13012021_ADAM.pdf”]

Συνέχεια ανάγνωσης

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 7-01-2021   ΕΩΣ ΚΑΙ 18-01-2021 [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΑΝΑΚ.-ΣΟΧ1.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-02.12.2019.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΣΟΧ-6.doc”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/01/pararthma_glwssomatheias__Α2_12_2020_el_GR.doc”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΗΥ_A1_22_EL_GR-ΣΟΧ-ΣΜΕ-17_09_2020.doc”]   Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 7-01-2021   ΕΩΣ ΚΑΙ 18-01-2021

Συνέχεια ανάγνωσης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/12/1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/12/2.-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/12/6.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/12/5.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-III-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/12/4.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙI-ΤΕΥΔ.docx”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/12/3.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf”]

Συνέχεια ανάγνωσης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/11/DIAKHRYKSI_HLEKTRON_DIAGWNISMOU_YP5_25112020_ADAM.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/11/PERILIPSI_DIAKHRYKSIS_YP5_ADAM_ADA.pdf”]

Συνέχεια ανάγνωσης

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/11/13-Πρόσκληση-Υποβολής-Προσφορών-710-05_11_2020_ΑΔΑΜ_ΑΔΑ.pdf”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/11/14-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β.docx”] [gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2020/11/15-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Γ.docx”]  

Συνέχεια ανάγνωσης

to top