Διαβάστε το πρόγραμμα συνάντησης εργασίας Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με θέμα “Παρελθόν και μέλλον Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας” που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 09-11/12/2011:

Download (PDF, 96KB)

 

Ενημερωθείτε για τα πορίσματα της συνάντησης:

ομάδα Α:

Download (PDF, 140KB)

ομάδα Β:

Download (PDF, 115KB)

ομάδα Γ:

Download (PDF, 87KB)