Απάντηση σε ερωτήματα για την προκήρυξη “Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των άλλων προστατευόμενων ειδών”

\r\n\r\nΔιαβάστε την απάντηση σε ερωτήματα της κα Πετκίδη Κατερίνας.

Απάντηση σε ερωτήματα για την προκήρυξη "Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των άλλων προστατευόμενων ειδών"

Διαβάστε την απάντηση σε ερωτήματα της κα Πετκίδη Κατερίνας.

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των πτηνών της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων ειδών»

\r\n\r\nΟ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με την αρ. 2591/08-11-2011 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού...

Διακήρυξη Aνοικτού διεθνούς διαγωνισμού: Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πανίδας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων

 \r\n\r\n \r\n Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με την αρ. 2590/08-11-2011 (ΑΔΑ: 457Κ46Ψ8Β7-ΧΜΟ) απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης: «Σχεδίαση και παραγωγή αφίσας και λογότυπου για τα 50 χρόνια Σαμαριάς»

\r\n\r\nO Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου  1: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KAI ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού: Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των άλλων προστατευόμενων ειδών

 \r\n\r\n \r\n Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με την α.π. 78/03-02-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΔ46Ψ8Β7-ΦΝΕ) απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συμπληρωματικού ιματισμού-εξοπλισμού φύλαξης

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», Άξονας 2 ««Φύλαξη-Επόπτευση»...