Μετεωρολογικά δεδομένα

Ο Φορέας Διαχείρισης προμηθεύτηκε και εγκατέστησε 3  μετεωρολογικούς σταθμούς, καθώς και συνοδευτικό λογισμικό και εξοπλισμό για την πλήρη λειτουργία τους και την τηλεμετάδοση/αποθήκευση των δεδομένων. Οι σταθμοί έχουν τοποθετηθεί εντός της προστατευόμενης περιοχής και συγκεκριμένα: στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Σφακίων, στο χωριό Ασκύφου και στον οικισμό εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.Μέσω των σταθμών συλλέγονται και αναμεταδίδονται/αποθηκεύονται δεδομένα βροχόπτωσης, θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας αέρα, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου.

Καιρός στο Ξυλόσκαλο, την Βόρειο Είσοδο του Δρυμού της Σαμαριάς
Καιρός στον Άγιο Ιωάννη Σφακίων
Καιρός στα Ασκύφου Σφακίων
Καιρός στον οικισμό της Σαμαριάς εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
Share This on...
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Back
To
Top