Μεσογειακή φώκια & θαλάσσια σπήλαια

Καταγραφή και παρακολούθηση μεσογειακής φώκιας και οικοτόπου 8330: Θαλάσσια Σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας\r\n[list_circle]\r\n

  \r\n

 • Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015
 • \r\n

 • Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
 • \r\n

 • Ανάδοχος: εταιρεία “ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ”
 • \r\n

 • Συμβατική αξία: 36.840 €
 • \r\n

 • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων
 • \r\n

 • Σκοπός: Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/EΟΚ.
 • \r\n

 • Περιοχή Υλοποίησης – Περιοχή εποπτείας Φορέα Διαχείρισης:\r\nΗ θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης (από την έξοδο Φαραγγιού Αγ. Ειρήνης ως την έξοδο Φαραγγιού Ίμπρου), με συνολικό μήκος ακτογραμμής ~51 χλμ.
 • \r\n

 • Στάδιο υλοποίησης:\r\nΟλοκλήρωση Α’ Φάσης: Προπαρασκευαστικές εργασίες\r\nΥλοποίηση Β’ Φάσης: Εργασίες Πεδίου
 • \r\n

\r\n[/list_circle]\r\n\r\n

to top