ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο (2) συμβάσεων σύμβασης μίσθωσης έργου

[gview file=”https://www.samaria.gr/wp-content/uploads/2021/08/Πρόσκλησης-Υποβολής-Προσφορών_XENIOS_17_08_2021_τελική_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-1-1.pdf”]

to top