Φωτογραφίες από έκθεση:

\r\n

«Έκθεση Φωτογραφίας για τα 50 χρόνια από την Ίδρυση του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς»

\r\n