Καταγραφή & παρακολούθηση των πτηνών της Οδηγίας 79/409/EΟΚ & άλλων προστατευόμενων ειδών

\r\n[list_circle]\r\n

  \r\n

 • Παρακολούθηση 256 ειδών ορνιθοπανίδας
 • \r\n

 • Χρονική διάρκεια: 36 μήνες
 • \r\n

 • Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
 • \r\n

 • Ανάδοχος: εταιρεία “ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ”
 • \r\n

 • Συμβατική αξία: 147.600€
 • \r\n

 • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και εθνικών πόρων
 • \r\n

 • Σκοπός:\r\nΗ εποπτεία των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2009/147/EE (η παλαιότερη Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).
 • \r\n

 • Περιοχή Υλοποίησης – Περιοχή εποπτείας Φορέα Διαχείρισης:\r\n1. ΖΕΠ: ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ – ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ – ΨIΛΑΦI – ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ με κωδικό GR4340014 και\r\n2. ΤΚΣ: ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ με κωδικό GR4340008
 • \r\n

 • Στάδιο υλοποίησης:\r\nΟλοκλήρωση Α’ Φάσης: Προπαρασκευαστικές εργασίες\r\nΥλοποίηση Β’ Φάσης: Εργασίες Πεδίου
 • \r\n

 • Αναλυτική λίστα των ειδών που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης\r\n[success_box][two_column]ΕΙΔΟΣ\r\nPhalacrocorax aristotelis desmarestii\r\nGypaetus barbatus\r\nGyps fulvus\r\nAquila chrysaetos\r\nAquila fasciata\r\nFalco biarmicus\r\nFalco peregrinus\r\nCaprimulgus europaeus\r\nCalandrella brachydactyla\r\nLullula arborea\r\nAnthus campestris\r\nPrunella collaris\r\nSylvia ruepelli\r\nRegulus ignicapilla\r\nCerthia brachydactyla\r\nGarrulus glandarius\r\nPyrrhocorax pyrrhocorax\r\nEmberiza hortulana\r\nAythya nyroca\r\nGavia arctica\r\nBotaurus stellaris\r\nIxobrychus minutus\r\nNycticorax nycticorax\r\nArdeola ralloides\r\nEgretta garzetta\r\nArdea alba\r\nArdea purpurea\r\nPlegadis falcinellus\r\nPandion haliaetus\r\nPorzana porzana\r\nPorzana pusilla\r\nCrex crex\r\nGrus grus\r\nHimantopus himantopus\r\nGlareola pratincola\r\nGallinago media\r\nSterna nilotica\r\nChlidonias niger\r\nLuscinia svecica\r\nAcrocephalus melanopogon\r\nSylvia nisoria\r\nSylvia conspicillata\r\nEmberiza caesia\r\nCygnus olor\r\nAnas penelope\r\nAnas strepera\r\nAnas crecca\r\nAnas platyrhynchos\r\nAnas acuta\r\nAnas querquedula\r\nAnas clypeata\r\nAythya ferina\r\nAythya fuligula\r\nTachybaptus ruficollia\r\nPodiceps cristatus\r\nPodiceps nigricollis\r\nPuffinus gravis\r\nPuffinus mauretanicus\r\nHydrobates pelagicus\r\nMorus bassanus\r\nPhalacrocorax carbo\r\nPelecanus onocrotalus\r\nBubulcus ibis\r\nArdea cinerea\r\nCiconia nigra\r\nCiconia ciconia\r\nMilvus milvus\r\nHaliaeetus albicilla\r\nAccipiter brevipes\r\nFalco cherrug\r\nPorzana parva\r\nGallinula chloropus\r\nFulica atra\r\nCharadrius dubius\r\nCharadrius hiaticula\r\nPluvialis apricaria\r\nPluvialis squatarola\r\nVanellus vanellus\r\nCalidris temminckiii\r\nCalidris fuscicollis\r\nCalidris ferruginea\r\nCalidris alpina\r\nGallinago gallinago\r\nScolopax rusticola\r\nNumenius phaeopus\r\nNumenius arquata\r\nAlectoris chukar\r\nCoturnix coturnix\r\nCalonectris diomedea\r\nPuffinus yelkouan\r\nButeo buteo\r\nFalco tinnunculus\r\nLarus michahellis\r\nColumba palumbus\r\nStreptopelia decaocto\r\nStreptopelia turtur\r\nTyto alba\r\nOtus scops\r\nAsio otus\r\nApus melba\r\nApus apus\r\nApus pallidus\r\nUpupa epops\r\nJynx torquilla\r\nGalerida cristata\r\nPtyonoprogne rupestris\r\nHirundo rustica\r\nDelichon urbicum\r\nCecropis daurica\r\nAnthus spinoletta\r\nMotacilla alba\r\nTroglodytes troglodytes\r\nLuscinia megarhynchos\r\nSaxicola rubicola\r\nOenanthe oenanthe\r\nOenanthe hispanica\r\nMonticola solitarius\r\nTurdus merula\r\nTurdus pilaris\r\nTurdus philomelos\r\nTurdus iliacus\r\nTurdus viscivorus\r\nCettia cetti\r\nHippolais pallida\r\nSylvia atricapilla\r\nSylvia crassirostris\r\nSylvia melanocephala\r\nMuscicapa striata\r\nCyanistes caeruleus\r\n[/two_column] [two_column_last]ΕΙΔΟΣ\r\nParus major\r\nLanius senator\r\nPyrrhocorax graculus\r\nCorvus monedula\r\nCorvus corone\r\nCorvus corax\r\nPasser domesticus\r\nFringilla coelebs\r\nSerinus serinus\r\nCarduelis chloris\r\nCarduelis carduelis\r\nCarduelis cannabina\r\nEmberiza cirlus\r\nEmberiza calandra\r\nTringa totanus\r\nTringa stagnatilis\r\nTringa nebularia\r\nTringa ochropus\r\nActitis hypoleucos\r\nArenaria interpres\r\nRissa tridactyla\r\nChroicocephalus ridibundus\r\nChroicocephalus genei\r\nHydrocoloeus minutus\r\nLarus melanocephalus\r\nLarus fuscus\r\nLarus cachinnans\r\nChlidonias leucopterus\r\nSterna sandvicensis\r\nStreptopelia senegalensis\r\nClamatos glandarius\r\nAsio flammeus\r\nPicus viridis\r\nCalandrella rufescens\r\nRiparia riparia\r\nAnthus richardi\r\nAnthus trivialis\r\nAnthus pratensis\r\nAnthus cervinus\r\nMotacilla flava\r\nPrunella modularis\r\nCercotrichas galactotes\r\nErithacus rubecula\r\nPernis apivorus\r\nMilvus migrans\r\nNeophron percnopterus\r\nAegypius monachus\r\nCircaetus gallicus\r\nCircus aeruginosus\r\nCircus cyaneus\r\nCircus macrourus\r\nCircus pygargus\r\nAccipiter gentilis\r\nAccipiter nisus\r\nButeo rufinus\r\nAquila pomarina\r\nAquila clanga\r\nAquila nipalensis\r\nAquila heliaca\r\nAquila pennata\r\nFalco naumanni\r\nFalco vespertinus\r\nFalco columbarius\r\nFalco subbuteo\r\nFalco eleonorae\r\nBurhinus oedicnemus\r\nCharadrius morinellus\r\nPhilomachus pugnax\r\nLymnocryptes minimus\r\nTringa glareola\r\nLarus audouinii\r\nChlidonias hybrida\r\nColumba livia\r\nColumba oenas\r\nCuculus canorus\r\nBubo bubo\r\nAthene noctua\r\nAlcedo atthis\r\nMerops apiaster\r\nCoracias garrulus\r\nAlauda arvensis\r\nMotacilla cinerea\r\nPhoenicurus ochruros\r\nSaxicola rubetra\r\nOenanthe isabellina\r\nSylvia communis\r\nSylvia cantillans\r\nRegulus regulus\r\nFicedula parva\r\nFicedula semitorquata\r\nFicedula albicollis\r\nPeriparus ater\r\nOriolus oriolus\r\nLanius collurio\r\nLanius minor\r\nPasser hispaniolensis\r\nPasser montanus\r\nFringilla montifringilla\r\nCarduelis spinus\r\nLoxia curvirostra\r\nLuscinia luscinia\r\nPhoenicurus phoenicurus\r\nOenanthe pleschanka\r\nOenanthe leucopyga\r\nMonticola saxatilis\r\nTurdus torquatus\r\nCisticola juncidis\r\nAcrocephalus schoenobaenus\r\nAcrocephalus scirpaceus\r\nAcrocephalus palustris\r\nAcrocephalus arundinaceus\r\nHippolais olivetorum\r\nHippolais icterina\r\nSylvia borin\r\nSylvia curruca\r\nPhylloscopus orientalis\r\nPhylloscopus sibilatrix\r\nPhylloscopus collybita\r\nPhylloscopus trochilus\r\nFicedula hypoleuca\r\nSitta neumayer\r\nLanius isabellinus\r\nSturnus vulgaris\r\nPetronia petronia\r\nBucanetes githagineus\r\nCoccothraustes coccothraustes\r\nEmberiza cia[/two_column_last][/success_box]
 • \r\n

\r\n[/list_circle]

to top