Κρητικός αίγαγρος (Αυτεπιστασία)

Μίσθωση ελικοπτέρου για τις ανάγκες της καταγραφής και παρακολούθησης του πληθυσμού του Κρητικού Αιγάγρου (Capra aegagrus cretica)
    • Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015

 

    • Προϋπολογισμός: 45.000 €

 

    • Στάδιο εξέλιξης: προετοιμασία τευχών δημοπράτησης

 

Μελέτη της οικολογίας του κρητικού αιγάγρου με χρήση κολάρων εξοπλισμένων με δορυφορικούς δέκτες

 

 

    • Συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης & του ITC – Faculty of Geo-Information Science & Earth Observation του University of Twente

Δελτίο Τύπου

to top