Κρητικός αίγαγρος (Αυτεπιστασία)

Μίσθωση ελικοπτέρου για τις ανάγκες της καταγραφής και παρακολούθησης του πληθυσμού του Κρητικού Αιγάγρου (Capra aegagrus cretica)
    • Χρονική διάρκεια: έως τέλος 2015
    • Προϋπολογισμός: 45.000 €
    • Στάδιο εξέλιξης: προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
Μελέτη της οικολογίας του κρητικού αιγάγρου με χρήση κολάρων εξοπλισμένων με δορυφορικούς δέκτες
    • Συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης & του ITC – Faculty of Geo-Information Science & Earth Observation του University of Twente

Δελτίο Τύπου

Share This on...
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Back
To
Top